Spadki

  • kwestie związane z dziedziczeniem ustawowym oraz testamentowym, testamenty, zapisy, zapisy testamentowe, wydziedziczenie, zrzeczenie się dziedziczenia i odrzucenie spadku, zasady prawidłowego sporządzania testamentów i dopuszczalnych przez prawo form testamentu,
  • informacja w przedmiocie sposobów uzyskania dokumentów potwierdzających nabycie spadku,
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, ustalenie treści testamentu ustnego, stwierdzenie nieważności testamentu, zarząd majątkiem spadkowym
  • sporządzanie projektów umów o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności,
  • wyjaśnianie kwestii podatkowych związanych z dziedziczeniem.,
  • pomoc w ustaleniu praw spadkobiercy, gdy majątek spadkowy znajduje się poza granicami RP


2009 © Kancelaria prawna Barbara Kanecka-Kaczmarek
Wszystkie prawa zastrzeżone.