Nieruchomości

 • sporządzanie umów, których przedmiotem są nieruchomości,
 • obsługa procesów inwestycyjnych związanych z zabudową
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • podział nieruchomości objętych współwłasnością w postępowaniu sądowym i administracyjnym, kwestie prawne związane z zarządem nieruchomością wspólną wspólnotą mieszkaniową
 • zagadnienia związane z wywłaszczeniem nieruchomości, nieuprawnionym zajęciem nieruchomości
 • umowy z developerem, spółdzielnią mieszkaniową , przekształcenia praw spółdzielczych
 • odszkodowania za utracone mienie zabużańskie
 • służebności
 • opiniowanie projektów aktów notarialnych,
 • porady w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
 • analiza dokumentów księgi wieczystej znajdujących się w Sądzie Rejonowym prowadzącym księgę dla danej nieruchomości,
 • przygotowywanie wniosków o wpis w księgach wieczystych, powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,


2009 © Kancelaria prawna Barbara Kanecka-Kaczmarek
Wszystkie prawa zastrzeżone.