Pełnione funkcje

Barbara Kanecka-Kaczmarek obecnie pełni funkcję syndyka w następujących postępowaniach upadłościowych:

1/ Ekobel Schallschutz sp. z o.o.w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Poznaniu, sygn. XI Gup 86/12 Sądu Rejonowego w Poznaniu,

2/ PUP Elprotech sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzbą w Komornikach, sygn. XI Gup 92/12 Sądu Rejonowego w Poznaniu,

3/ Lucyna Roehr-Branicka Merkom w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Swarzędzu, sygn. XI Gup 72/15 Sądu Rejonowego w Poznaniu,

4/ Bosco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygn. XI Gup 91/15 Sądu Rejonowego w Poznaniu,

5/ Anna Ratajczyk - upadłość osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej,

6/ Tomasz Szudera - upadłość osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Ponadto Barbara Kanecka-Kaczmarek pełni funkcję zarządcy w postępowaniu sanacyjnym, otwartym w stosunku do spółki pod firmą: Ryszard i Beata Trzeciak Riccardo sp. j. z siedzibą w Poznaniu, sygn. akt XI Grs 3/16 Sądu Rejonowego w Poznaniu.2009 © Kancelaria prawna Barbara Kanecka-Kaczmarek
Wszystkie prawa zastrzeżone.