Rejestracja spółek

Internetowa rejestracja spółki.

Rejestracja spółki odbywa się elektronicznie, a treść umowy spółki jest zatwierdzana na podstawie wzorca – daje to mniej możliwości do zindywidualizowania zapisów umowy, jednakże gwarantuje szybką Rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis spółki do KRS w założeniu ma nastąpić w ciągu 24 godzin, w praktyce trwa około 3 dni. NIP i REGON nadawane są od razu przy rejestracji.

KOSZTY – łącznie ok. 1350 zł., w tym:

- 350 zł.- opłata sądowa za rejestrację podmiotu w KRS,
- 100 zł. - ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
- 861 zł. - wynagrodzenia radcy prawnego za dokonanie rejestracji przez internet oraz za przygotowanie pozostałych dokumentów dla sądu,
- 22 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych – dla kapitału zakładowego 5000 zł.

Rejestracja spółki na podstawie aktu notarialnego.

Rejestracja spółki w sposób tradycyjny wydłuża moment wydania postanowienia (obecnie w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda termin ten wynosi nawet 3 miesiące). Jednakże z chwilą zawarcia umowy w formie aktu notarialnego powstaje spółka w organizacji, która może od razu prowadzić działalność gospodarczą.

Wpis spółki do KRS następuje na podstawie postanowienia sądu. Niezwłocznie po jego wydaniu dane w nim zawarte są wprowadzane do systemu teleinformatycznego KRS. Po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (rejestru REGON).

Wniosek o rejestrację spółki z o.o należy złożyć we właściwym sądzie w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego.

KOSZTY łącznie ok. 1950 zł., w tym:

- 500 zł. - opłata sądowa za rejestrację podmiotu w KRS
- 100 zł. - opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
- 450 zł. - szacunkowe całkowite koszty aktu notarialnego wynoszą - nie dotyczy to spółek z o. o. o kapitale zakładowym wyższym od 5000 zł.
- 861 zł.- koszt przygotowania i złożenia w sądzie dokumentów rejestrowych dla jednej spółki,

- 22 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnyc dla kapitału zakładowego 5000 zł.2009 © Kancelaria prawna Barbara Kanecka-Kaczmarek
Wszystkie prawa zastrzeżone.