Postępowanie restrukturyzacyjne

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo restukturyzacyjne, przedsiębiorcy uzyskali możliwość zawarcia układu z wierzycielami, który umożliwi im spłatę zredukowanego zadłużenia i kontynuację działalności gospodarczej.

Wybór najlepszego wariantu restrukturyzacji następuje po analizie sytuacji ekonomicznej oraz prawnej przedsiębiorstwa.

Z uwagi na posiadaną licencję doradcy restrukturyzacyjnego, r. pr. Barbara Kanecka- Karczmarek ma możliwość bycia powołaną przez sąd do pełnienia odpowiedniej funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym otwartym w stosunku do klienta, na rzecz którego świadczyła uprzednio usługi doradcze.2009 © Kancelaria prawna Barbara Kanecka-Kaczmarek
Wszystkie prawa zastrzeżone.