Prawo handlowe

  • sporządzanie projektów umów spółek osobowych (spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo- akcyjnej) oraz kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej),
  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowywanie protokołów oraz uchwał Zgromadzeń Wspólników spółek z o.o.


2009 © Kancelaria prawna Barbara Kanecka-Kaczmarek
Wszystkie prawa zastrzeżone.